• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • แคลแมค
  แคลแมค เป็นนวัตกรรม ที่สร้างขึ้นมาสำหรับกระเทียมและหอม มีสารอาหารเข้มข้น ซึ่งมีทั้งวิตามินและโคเอ็นไซม์ สำหรับหอมกระเทียม ด้วยตระหนักว่า หอมและกระเทียมเป็นพืชที่อ่อนไหวง่าย เจ็บป่วยง่าย ทีมวิจัยของเกษตรดี จึงสร้างผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาและทดสอบซ้ำๆ 7วงรอบการปลูก จนได้ผลิตภัณฑ์ทีนอกจากหัวใหญ่ให้น้ำหนักดีถึง 4000 กิโลกรัมต่อไร่(สด) ยังสามารถต้านทางโรคได้ดี
  แคลแมค มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการลงหัวในปริมาณที่เหมาะสำหรับ หอม กระเทียม ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป ที่มุ่งผลิตเพื่อใช้ครอบคลุมทุก พืชทั้งมันสัมปะหลัง มันฝรั่ง เมื่อเอามาใช้กับหอม กระเทียม จะทำให้หัวแตก ไม่ยกกลีบ และขายไม่ได้ราคา แคลแมค อยู่ในรูปสารละลายแบบสมบูรณ์ ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอนตกค้าง
  หอม กระเทียมสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีในช่วง หอม อายุ 30วัน และกระเทียม อายุ 60 วัน


  อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  ราคา 650 บาท ขนาดบรรจุ 1 ลิตร


  นี่คือตัวอย่างสำหรับกระเทียมที่ใช้แคลแมคกับโปรแมคและซุปเปอร์วีว่า
  จะสั่งเกตุเห็นความแตกต่างของกลีบจะแน่นและมีจำนวนกลีบมาก เนื้อแน่น เปลีอกบางกว่า จึงได้น้ำหนักต่อไร่สูงกว่า
  ..