• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • โค้ทอั้พ

  โค้ทอั้พ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด สารแร่จากธรรมชาติ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี่พิเศษ ทำให้มีปะจุบวก เข้าไปยึดเกาะปุ๋ยเคมีและแร่ธาตุสารอาหารของพืชที่สูงมาก

  โค้ทอั้พใช้ในสำหรับการเคลือบเม็ดปุ๋ย เนื้อสารมีความละเอียดสูงในระดับที่สามารถดูดซับเข้าไปในเนื้อปุ๋ยจนเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่เยิ้มแฉะ มีความคงทนไม่สูญสลาย พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้ได้ทั้งหว่านมือ หรือใช้กับเครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหยอดปุ๋ย ปุ๋ยจะไม่จับตัวกันเป็นก้อน

  โค้ทอั้พ ยังช่วยกระตุ้นรากใหม่ แก้ปัญหารากชะงักงัน


  อัตราการใช้ นำโค้ทอั้พ 1 กระปุก คลุกกับปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) 1 กระสอบ(50 กิโลกรัม)จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปหว่านให้ได้พื้นที่มากกว่าใช้ยูเรียอย่างเดียว 2 เท่า

  ราคา 350 บาท ขนาดบรรจุ 1.5กก.


  นี่คือตัวอย่างจริงของพืช ที่ใช้โค้ทอั้พ


  นี่คือตัวอย่างจริง ของพืช ที่ใช้โค้ทอั้พ