• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • ไดโจ-บุได

  ไดโจ-บุได คู่หูตลุยแหลก มาจับคู่กันเพื่อสร้างภาระกิจ จับใบพร้อมคุมไขแมลง ไปหร้อมกัน
  เมื่อใช้ ไดโจ-บุได ผสมกับสารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช รวมทั้งฮอร์โมนต่างๆแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช และฮอร์โมนต่างๆ กับพืชได้ดียิ่งขึ้น
  นอกจากนี้ ไดโจ-บุได ยังช่วยทำลายรังไข่ของแมลง ป้องกันไม่ให้แพร่พันธุ์ ระบาดในแปลงและเข้าทำลาย จนเสียหายไปทั้งแปลง
  ในนาข้าว หากใช้ไดโจ-บุได อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้บั่ว ไม่สามารถวางไนต้นข้าวได้ ซึ่งเป็นการป้องกันโรคหลอดหอมในข้าว ได้เป็นอย่างดี


  อัตราการใช้ ใช้ไดโจ 10 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้ว ผสม บุได ลงไปอีก 10 ซีซี
  ราคา 320 บาท ขนาดบรรจุ 500+500ซีซี


  นี่คือตัวอย่าง ข้าวโพด ที่ใช้ ไดโจ-บุได


  นี่คือตัวอย่าง ข้าวและถั่ว ที่ใช้ ไดโจ-บุได

  ..