• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • มัลติโปร

  มัลติโปร เป็นสารอาหารเข้มข้น มีอะมิโนและสารอาหารรอง ครบถ้วน
  ที่ช่วยกระตุ้น การดูดซึมสารอาหารของหอม กระเทียม ซึ่งจะเป็นผลให้
  โตเร็ว ได้โครงสร้างสัดส่วนที่สมบูรณ์

  มัลติโปร ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอนตกค้าง หอม กระเทียม สามารถเอา
  ไปใช้ได้ทันที ตั้งแต่ เริ่งต้น ไปจนถึงเตรียมลงหัว

  มัลติโปร ผลิตมาเพื่อ เร่งการโต ของหอม และกระเทียม


  อัตราการใช้ 20ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  ราคา 650บาท ขนาดบรรจุ 1 ลิตร


  นี่คือตัวอย่างจริงของแปลงหอม กระเทียม ที่ใช้มัลติโปรร่วมกับไนโตรแมคและซุปเปอร์วีว่า


  นี่คือตัวอย่างจริงของกระเทียม ที่ใช้มัลติโปรร่วมกับไนโตรแมคและซุปเปอร์วีว่า