• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 •      ให้นำ ราคาผลิตภัณฑ์บวกรวม กับ ค่าบริการจัดส่ง (ค่าธรรมเนียม,ค่าบริการขนส่ง,ค่ากล่องพัสดุและค่าบริการอื่นๆ)ในอัตราที่กำหนดไว้ ดังนี้คือ
  1.ขนาดบรรจุ 500 ซีซี ( 500 มิลลิลิตร)ค่าบริการ 30 บาท
  2.ขนาดบรรจุ ครึ่งกิโลกรัม (500 มิลลิกรัม)ค่าบริการ 30 บาท
  3.ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมค่าบริการ 50 บาท
  4.ขนาดบรรจุ 1000 ซีซีค่าบริการ 50 บาท

  ธนาคารสาขาประเภทบัญชีชื่อบัญชีหมายเลขบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพโลตัส แม่สอดออมทรัพย์CHAYUT LOEDKAISRI713-0-11420-5