• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • ซุปเปอร์บูม

  ซุปเปอร์บูม เป็นสารอาหารเข้มข้น เหมาะสำหรับพืชในช่วงแทงดอกและให้ผล ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง สังกะสี โบรอน และแม็กนีเซี่ยม

  ซุปเปอร์บูม อยู่ในรูปผงละเอียด สีเหลือง ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอนตกค้าง พืชสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีในช่วงให้ดอก ให้ผล

  เหมาะสำหรับไม้ดอก ไม้ผล


  อัตราการใช้ 20กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 1กิโลกรัม ใช้พ่นได้ 12ไร่

  ราคา 250 บาท ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม


  นี่คือตัวอย่างจริงของพืช ที่ใช้ซุปเปอร์บูม ร่วมกับ สะพรั่งและซุปเปอร์วิว่า


  นี่คือตัวอย่างจริงของพืช ที่ใช้ซุปเปอร์บูม ร่วมกับ สะพรั่งและซุปเปอร์วิว่า