• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • เต่งตึง

  เต่งตึง เป็นสารอาหารที่สำหรับเร่งเต่ง เมื่อใช้แล้วจะเกิดการสร้างน้ำนม สร้างเนื้อ สร้างแป้ง เร่งเบ่ง จนผล ขยายผิวเต่ง อย่างเห็นได้ชัด

  ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยทำให้ เต่งตึง ละลายน้ำได้ดี พืชสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่

  เหมาะสำหรับไม้ดอก ไม้ผล และพืชลงหัวทุกชนิด


  อัตราการใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 1 กิโลกรัม ฉีดพ่นได้ 10ไร่

  ราคา 250 บาท ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม


  นี่คือตัวอย่าง ข้าวโพด ที่ใช้ เต่งตึง


  นี่คือตัวอย่าง ข้าวและถั่ว ที่ใช้ เต่งตึง