• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • วิกฤตกล้ายาง 2554

  นักวิชาการชี้ว่า ปีนี้กล้ายางที่เรียกว่า ตอตาเขียว จะมีการขาดแคลนอย่างหนัก อันเป็นผลมาจากโครงการปลูกยาง 8 แสนไร่ของรัฐบาล

  ประกอบกับราคายางพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ เกษตรกรจึงหันมาปลูกยางกันอย่างมากมาย

  จึงเป็นผลให้ ตอยางตาเขียว เพื่อนำไปผลิตเป็นกล้ายางชำถุง ขาดแคลนอย่างหนัก .


  เฉพาะตอยางตาเขียวในขณะนี้ ขายกันถึง15บาทต่อตอ

  “อันเป็นผลให้เมื่อผลิตเป็นกล้ายางแล้ว ราคาขายส่งอาจจะพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 บาท เมื่อถึงมือเกษตรกร ราคาอาจจะไปถึง60-90บาท


  เมื่อราคา ดีขนาดนี้ จึงทำให้เกิดการเร่งผลิต ซึ่งจะทำให้คุณภาพของกล้ายางมีคุณภาพต่ำลง อันมีผลต่อน้ำยางในอนาคต


  ที่มาแหล่งข่าว

  นายพนัส แพชนะ นักวิชาการชำนาญพิเศษ ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี กรมวิชาการเกษตร